Herinner & activeer je Hartekracht

Je voelt al langer dat je leven om verandering vraagt, dat er iets niet klopt. Je bent op zoek naar antwoorden, naar wat het dan wel is dat je wil of nodig hebt, maar je geraakt er niet uit. De antwoorden die je 'daarbuiten' vindt, werken niet voor jou. De tijd is aangebroken om naar binnen te keren en opnieuw te leren voelen wat daar leeft. Rust helpt je om even stil te staan, waardoor je de beweging naar binnen makkelijker kan maken. 

Je pad ontvouwt zich slechts terwijl je het bewandelt, stapje voor stapje. Zoals een bloem zich ontvouwt voor het licht, blaadje per blaadje.

Verbindende helpers Hartekracht

De antwoorden die je zoekt en nodig hebt, die leven in jou. Je hebt enkel een manier nodig om ze in jezelf te vinden. Meer rust toelaten is hiervoor een belangrijke stap, opdat je jouw hartekracht herinnert en activeert. Zodoende heb je ook meer energie om bewust de verbinding met je hart te versterken en haar taal te leren begrijpen.


Je hart is geen harde roeper, zij spreekt een taal van stilte en fluistert in kleuren en symbolen. Hierdoor zijn zowel creativiteit als natuur verbindende helpers om je hart beter te voelen en te verstaan. Wanneer je de natuur observeert, snap je beter hoe je hart werkt. Wanneer je schildert en kleur laat stromen, wordt je hart geraakt, waardoor je meer en meer bewust verbinding met haar kan maken, net zolang totdat ze deel uitmaakt van je dagdagelijkse leven. 

© 2019, Just Bie   I   Disclaimer   I   Privacybeleid   I   Contact